Home >> Online Studies >> IGEL Study >> IGEL for children in Iran >> IGEL Iran - Data Protection

Hedgehog Study - Information about Data Protection

اطلاعات در مورد جمع آوری و پردازش داده های شخصی


افراد مشمول

شرکت کنندگان در این مطالعه کودکان 5 تا 10 ساله هستند.

 

داده های جمع آوری شده

ما داده‌های زیر را جمع‌آوری می‌کنیم: (الف) اسنادی که حاوی نام شما و/یا نام فرزندتان هستند، مانند این فرم رضایت. علاوه بر این، اطلاعات تماس (به عنوان مثال، شماره تلفن و/یا آدرس ایمیل) را برای مدت زمان مطالعه ذخیره خواهیم کرد. اینها جدا از بقیه داده ها نگهداری می شوند. (ب) داده های جمعیت شناختی اجتماعی و نتایج روش های استاندارد پژوهش. ج) ضبط ویدیویی و صوتی در طول تست ویدیویی و مصاحبه تلفنی. (د) فایل صوتی و تصویری ضبط شده رونویسی می شود و به صورت دیجیتالی نگهداری می شود (به عنوان مثال، آیا فرزند شما پاسخ خاصی داده است یا خیر؟)

 

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها

با استفاده از روش های آماری، سؤال فوق را با مقایسه نتایج سوالات و پرسشنامه های فردی بررسی می کنیم. در سطح گروهی (یعنی نه بر اساس نتایج آزمون یک کودک به تنهایی)، می توان در مورد رشد عمومی کودکان در یک سن خاص نتیجه گیری کرد.

 

روش نامگذاری مستعار

تا پایان مطالعه، تمامی داده ها به جز ویدیوها به صورت مستعار ذخیره می شود. این بدان معنی است که اسناد حاوی نام، تاریخ تولد و اطلاعات تماس جدا از سایر اطلاعات جمع آوری شده نگهداری می شود. فیلم های ضبط شده فرزند شما و احتمالاً خودتان را نشان می دهد، به همین دلیل است که نام مستعار امکان پذیر نیست. با این حال، هیچ زمانی نام شما همراه با این ویدیو ذخیره نخواهد شد. داده‌ها و همچنین ویدیوها با کد تولید شده توسط خودتان ارائه می‌شوند و فقط تحت این کد ذخیره می‌شوند. اختصاص داده ها به فرزند شما فقط با کمک این کد امکان پذیر است. تا پیش از ارزیابی و تحلیل داده های کلی پژوهش، می توانید درخواست کنید که این داده ها حذف شوند. پس از آن، داده ها کاملاً ناشناس هستند و واگذاری به فرزند شما نه برای شما و نه برای کارکنان پروژه امکان پذیر است.

 

ذخیره سازی و انتقال داده ها

داده‌های دیجیتالی جمع‌آوری‌شده با رمز عبور روی هارد دیسک‌های محلی در محل و سرورهای مرکز محاسبات لایب‌نیتس آکادمی علوم باواریا[1]  (https://www.lrz.de/)  از طرف دانشگاه LMU مونیخ ذخیره می‌شوند.

 

افراد دخیل، جریان داده ها و مکان های ذخیره سازی

داده ها با استفاده از Qualtrics و Zoom جمع آوری شده است. این شرکت ها پشتیبان گیری مطابق با EU-DSGVO از داده ها را به ترتیب در سرورهای آلمانی و اروپایی امکان پذیر می کنند.

داده های جمع آوری شده فقط برای کارکنان پروژه این مطالعه در LMU مونیخ قابل دسترسی و پردازش است. به همه کارکنان آموزش داده شده است که داده های جمع آوری شده مطابق با EU-DSGVO پردازش شوند. تمام سرورهایی که داده های جمع آوری شده روی آنها ذخیره می شود در آلمان واقع شده اند. فقط کارکنان پروژه این مطالعه در LMU مونیخ و کارکنان کل پروژه می توانند داده های جمع آوری شده را پردازش کنند. دکتر آنتونیا میش (برای اطلاعات تماس به زیر مراجعه کنید) مسئول حفاظت از داده ها است. نتایج و داده های اولیه این مطالعه به عنوان یک مقاله علمی منتشر خواهد شد. داده‌های کاملاً ناشناس این مطالعه (داده های کلی پاسخ به سوالات) به‌عنوان «داده‌های باز» در یک مخزن امن و به نام Open Science Framework (https://osf.io/) در دسترس قرار می‌گیرد. طبیعتا این مورد برای ویدیوهای ضبط شده اعمال نمی‌شود. بنابراین، این مطالعه از توصیه‌های بنیاد تحقیقات آلمان (DFG) برای تضمین کیفیت از نظر تأییدپذیری و تکرارپذیری نتایج علمی و همچنین استفاده مجدد بهینه از داده‌ها پیروی می‌کند.

مدت زمان نگهداری

اسناد حاوی نام و مشخصات تماس شما بلافاصله پس از اتمام مطالعه (یعنی پس از پایان جمع‌آوری داده‌ها یا تکمیل ارزیابی، زمانی که دیگر برای سؤالات احتمالی مورد نیاز نیست) از بین می‌روند/حذف می‌شوند. ویدئوهای ضبط شده با رمز عبور در سرورهای مرکز محاسبات لایبنیتز حداکثر به مدت 10 سال ذخیره می شوند. داده‌های باقی‌مانده به‌طور دائم به صورت کاملاً ناشناس ذخیره می‌شوند.

 

مبنای حقوقی

مبنای قانونی برای پردازش داده های شخصی فوق، رضایت مندرج در ماده است. 6 (1)  A EU-DSGVO در قسمت اول این سند حفاظت از اطلاعات پژوهش در اتحادیه اروپا است.

ابطال رضایت از طرف شرکت کننده

شما این حق را دارید که رضایت نامه حفاظت از داده خود را در هر زمانی پس بگیرید (لغو) کنید. ابطال رضایت تأثیری بر قانونی بودن پردازش انجام شده بر اساس رضایت تا زمان ابطال ندارد. (لغو با اثر برای آینده). ابطال را به شخص مسئول ارسال کنید (برای اطلاعات تماس به زیر مراجعه کنید). در نتیجه ابطال هیچ ضرری نخواهید داشت. پس از دریافت ابطال، داده های شخصی و ضبط های ویدئویی و صوتی شما از بین می روند/حذف می شوند. لازم به ذکر است که حذف داده های باقی مانده پس از ناشناس شدن کامل دیگر امکان پذیر نیست، زیرا نه شما و نه کارکنان پروژه نمی توانید مجموعه داده را شناسایی کنید.

 

 

 

نام، مشخصات تماس فرد مسئول

شخصی که مسئول پردازش داده های شخصی است:

دکتر آنتونیا میش، کرسی روانشناسی رشد، Leopoldstr. 13، 80802 مونیخ (antonia.misch@psy.lmu.de).

 

منابع قوانین حقوق شرکت کنندگان

با توجه به بند 13 II ب از مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا، شما حق دارید:

اطلاعات (ماده 15 DSGVO و §34 BDSG)

اعتراض (ماده 21 DSGVO و §36 BDSG)

قابلیت حمل داده (Art 20 DSGVO)

حذف (ماده 17 DSGVO و §35 BDSG)

محدودیت پردازش (ماده 18 DSGVO)

تصحیح (ماده 16 DSGVO)

 

اگر مایلید از هر یک از این حقوق استفاده کنید، لطفاً با مسئول حفاظت از داده های دانشگاه LMU تماس بگیرید.

 

اطلاعات تماس فرد/ مسئول حفاظت از داده ها

 

تماس با حفاظت از داده های محلی بخش روانشناسی:

دکتر فیلیپ اسکاپکه

تلفن: 089/2180-5443

ایمیل: Sckopke@psy.lmu.de

 

مسئول حفاظت از داده های دانشگاه مونیخ:

آقای دکتر ژور. رولف جمکه

تلفن: +49 (0) 89 2180 2414

ایمیل: Datenschutz@Verwaltung.uni-muenchen.de

 

علاوه بر این، شما حق دارید به مراجع نظارتی شکایت کنید:

تلفن: +49 (0) 981 53 1300

پست الکترونیکی: poststelle@lda.bayern.de

فرم شکایت آنلاین برای نقض حفاظت از داده ها:

https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html

 

 

 [1] Leibniz Computing Center of the Bavarian Academy of Sciences